ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА МАРИНОВА – СТАТИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ВЪЗГЛЕДИ НА СПИСАНИЕ „ПРОМИШЛЕНОСТ“

ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА МАРИНОВА – СТАТИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ВЪЗГЛЕДИ НА СПИСАНИЕ „ПРОМИШЛЕНОСТ“
Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание една статия на доц. д-р Маргарита МАРИНОВА, на тема:

ЛИЧНОСТТА, ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА КАТО ДВИЖЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ, ОТРАЗЕНИ В СПИСАНИЕ „ПРОМИШЛЕНОСТ“ 1887–1890 г.,
която е свързана с историята на Търговската гимназия.