Доц. д-р Стоян Проданов е отличен с приза „Застраховател на годината” на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”

Ръководителят на катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” и изпълнителен директор на ЗД „БУЛ ИНС” АД – доц. д-р Стоян Проданов, получи отличието в класацията „Застраховател на годината” за цялостен принос в развитието на българското застраховане. Решението е на УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” с участието на Асоциацията на българските застрахователи.
За двадесет и втори пореден път, чрез персоналните специални награди, Фондацията удостоява заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване. Наградата бе обявена на интернет страниците на Асоциацията на българските застрахователи и фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” на 1 октомври, когато е професионалният празник и Денят на застрахователя.
В поздравително писмо от Фондацията до българските застрахователи, с обявяване на носителите на наградата, се казва: „Радостни сме, че Статуетката на Богинята на победата „Нике” и значката с лика на Патрона на Фондацията се връчват на заслужили и утвърдени специалисти и мениджъри в българското застраховане и осигуряване. Това са лица, които в хода на годините със своите професионални, иновативни и лидерски качества, с креативен дух, експертиза, почтеност, хуманност и позитивни нагласи за интелигентно надграждане са допринесли изключително много за европейската промяна и развитието на модерното предприемачество, в аспекта на приоритетите, бизнес средата и градивните ценности на бъдещето”.
Сред критериите за оценка на УС на Фондацията са кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското застраховане като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.
Статуетката с лика на богинята на победата за „Застраховател на годината” получи и Петър Аврамов – зам.-председател на съвета на директорите на „ЗД Евроинс” АД.
Национален приз „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” получи Мирослав Маринов – изп. директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД, а Национален приз „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането” – Михаил Антонов, управител на Застрахователен брокер „АВВИ” ООД.
В пандемичната 2020 година връчването на институционалните и персонални отличия е съобразено с изискванията за социална дистанцията. Церемонията с институционалните отличия бе проведена в онлайн формат.
Отличието за доц. д-р Стоян Проданов е логичен резултат от неговите постижения в практиката и академичните среди. Той е роден на 16 юли 1969 година и е възпитаник на СА „Д. А. Ценов”. Със своите дванадесет години начело на един от водещите български застрахователи, в областта на автомобилното застраховане, доц. Проданов е с изключително висока репутация и оценка за експертиза. Член е на бизнес работни групи в Асоциацията на българските застрахователи. Като академичен изследовател той е автор на над 80 монографии, студии, статии, научни доклади, учебници и учебни помагала.

По информация на: СА „Д. А. Ценов”