ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“,  СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“ УЧАСТВАХА В ЛЕКЦИЯ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Медиа:

На 5 октомври учениците от специалност „Организация на туризма и свободното време“ от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, придружавани от г-жа Аделина Замфирова,  посетиха СА „Д. А. Ценов“. При посещението си имаха възможност, съвместно със от специалност „Икономика на туризма“ към катедра „Икономика и управление на туризма“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“  да присъстват на лекцията на доц. д-р Роман Ливандовски, декан на факултета по бизнес администрация към Academy of Economic Studies of Moldova. Гостуващият лектор по Erasmus+ представи пред учениците и студентите интересни факти за Молдова като страна и туристическа дестинация. Лекцията, която изнесе доц. Ливандовски, бе фокусирана върху основните понятия в туризма и туристическия сектор. В дискусията бяха активни както студентите, така и учениците, показвайки своите знания и компетенции. В нея се включи и гостът на публичната лекция доц. д-р Димитриус Петропулос от Университета в Пелопонес, Гърция. Участието на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ в публичната лекция, заедно със студентите от Стопанска академия, е част от редицата съвместни инициативи, които организират двете партниращи си образователни институции.

От Търговската гимназия изказват благодарности  на доц. д-р Любка Илиева за поканата за участие в интересното събитие!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“