ДВАНАЙСЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ УЧАСТВАХА В КАРИЕРНА БОРСА НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Медиа:

Дванайсетокласниците от СУ „Николай Катранов“ участваха в кариерна борса на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“.

Събитието е насочено към подпомагане на професионалното ориентиране и кариерно консултиране на настоящи и бъдещи студенти, реализиране на партньорства с работодатели, предоставяне на информация за стажове и свободни работни места, практически обучения, майсторски класове и др.

Кариерната борса се организира в рамките на проект „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Благодарим за поканата на ръководството на Академията и екипа на проекта!

 

По информация на СУ „Николай Катранов“