Две атрактивни паралелки предлага СУ „Н.Катранов“
Медиа:

Свищовското училище „Николай Катранов“ обяви прием за бъдещи седмокласници в две паралелки. Единият ще е с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски, а вторият – в модерното STEM направление, профил „Природни науки“, отново с интензивен английски. STEM направлението най- общо означава наука, технологии, инженерство и математика. Това е образование, което обхваща преподавателски умения и учебни предмети, както в реалния живот, така и чрез интердисциплинарен приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като оделни предмети, STEM ги интегрира в едно общо.

Източник: в. „Дунавско дело“