Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г., финансирана от Свободна провинция Бавария, ФР Германия
Медиа:

Получена е информация от МОН относно конкурс за предоставяне на едногодишни стипедии на дипломирали се студенти. Стипендията ще финансира магистратура и доктурантура в държавни университети в Бавария и е в размер на 853 евро на месец. Първоначално ще се отпуска за една година, като може да се удължава два пъти (до три години общо). Може също така да бъде финасиран едногодишен престой в Бавария за изследвания в рамките на докторантурата, правена в станата на произход. Крайният срок за кандидатстване за стипендията е 1 декември 2020 г (дата на получаване).

За повече инфромация:
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Adresse: Universitätsstr. 31, D-93053 Regensburg, Deutschland

E-Mail: info@bayhost.de
Tel: +49 941 943-5046
Webseite: www. bayhost.de