Еднократна помощ на студенти в неравностойно положение по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници
По случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници, ректорът на СА „Д. А. Ценов“- гр. Свищов проф. д-р Марияна Божинова, със заповед № 8/17.12.2020 год. и решение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се от 26.10.2020 год., отпусна еднократна помощ на студенти в неравностойно положение:
1.    Студенти без двама родители.
2.    Студенти с двама родители с трайни увреждания.
3.    Студенти с един родител, който е с трайни увреждания.
4.    Студенти с трайни увреждания.
5.    Студенти, отглеждани в ДОВДЛРГ.
6.    Студентки-майки и студенти-бащи с дете до 6 год. възраст.Еднократната помощ е преведена по банков път по личните сметки на студентите.
Източник: СА „Д. А. Ценов“