За приема
Медиа:

2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА


Уважаеми родители,

за информация и подаване или редакция на заявления за прием в детските градини последвайте връзките:

Вход в системата:  Прием в детските градини

График на дейностите по приемане на децата в детски градини на територията на община Свищов– учебна 2024/2025 г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов

 

 

 

АРХИВ


2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА


Уважаеми родители,

Информираме ви, че на 16 юни 2023 г. в Системата за прием детските градини ще бъдат обявени свободните места за прием. Системата ще бъде достъпна за регистрации и редакции на заявления от 10:00 часа на 19.06.2023 г.

Вход в системата:  Прием в детските градини

График на дейностите по приемане на децата в детските градини на територията на община Свищов – учебна  2023/2024

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов

 

 


Уважаеми родители,

напомняме ви, че Системата за електронен прием в детските градини е достъпна  до 26.08.2022  г.  включително.

Регистрации и редакции заявления може да подавате на следния адрес:  „Детски градини 2022/2023“

 

В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ Свободни места
Първа група Втора група Трета група Четвърта  група
1 ДГ „Васил Левски“ 0 0 0 0
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 6 6 4 6
3 ДГ „Калина Малина“ 9 3 4 6
4 ДГ „Радост“ 18 0 0 0
5 ДГ „Чиполино“ 0 0 0 0
6 ДГ „Слънчо“ 0 0 2 3

 

 

ЯСЛЕНИ ГРУПИ

ДГ Свободни места
1 ДГ „Васил Левски“ 5
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 1
3 ДГ „Чиполино“ 8
4 ДГ „Слънчо“ 7

 

График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.

 

 

Уважаеми родители,

напомняме ви, че Системата за електронен прием в детските градини ще е активна от 19.07.2022 г. до 01.08.2022 г. включително.

 

 

Уважаеми родители,
уведомяваме ви, че са обявени резултатите от първо класиране за приема в детски градини и яслени групи.
От 4 юли до 08 юли 2022 година включително класираните деца могат да бъдат записани в детската градина, в която са приети.

 

 

Уважаеми родители, системата за прием детските градини ще бъде достъпна от 20.06.2022 г.

Вход в системата:  „Детски градини 2022/2023“

-График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.

 

 

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че днес, 12.10.2021 година, изтича срокът за регистрации и редакции на заявления в Системата за електронен прием в детските градини. Свободните места за детски градини са обявени на адрес https://dg.svishtov.bg/garden/news и на https://dg.svishtov.bg/gyasli/news  са обявени свободните места за яслените групи.

 

 

Уважаеми родители, системата за прием ще бъде достъпна от 06.10.2021 г. до 12.10.2021 г. включително.

Вход в системата: „Детски градини 2021/2022“

https://dg.svishtov.bg/

 

Уважаеми родители, системата за прием ще бъде достъпна от 17.06.2021 г.

Вход в системата: „Детски градини 2021/2022“

https://dg.svishtov.bg/

-График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2021/2022 г.

grafik-priem2021

-Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

naredba

-Бланка за информирано съгласие на родител

saglasie_roditel

-Приложение

prilozhenie_dg_

-Райони

raioni_dg