За приема

Уважаеми родители, системата за прием ще бъде достъпна от 17.06.2021 г.

Вход в системата: „Детски градини 2021/2022“

https://dg.svishtov.bg/

-График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2021/2022 г.

grafik-priem2021

-Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

naredba

-Бланка за информирано съгласие на родител

saglasie_roditel

-Приложение

prilozhenie_dg_

-Райони

raioni_dg