„Еко Партнърс България“ провежда образователна кампания в училищата и детските градини на община Свищов
Медиа:

„Еко Партнърс България“ е организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която обслужва Община Свищов.

Всяка година се провежда образователна кампания в училищата и детските градини в общините.

Тази година, а вероятно и следващата, организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки не е възможно да бъде допусната в училищата, за да проведат уроци, затова се прави подобна образователна кампания във всички училища в общината, като предоставя образователни видеа за значението на разделното събиране и рециклиране на отпадъци.

Приложено се предствят образователни видеа.

Учебните видеа са 2 – първото е с продължителност 20 минути, второто – 6 минути.

Ето линковете към тях.
Урок 1
https://drive.google.com/file/d/1ylzmLrroIHJQ09Pe7frpNqwhKrH1haWi/view?usp=sharing

Урок 2
https://drive.google.com/file/d/1wJV5VQ9s1vuFUWh-jT4YRgRpHteuoGfx/view?usp=sharing

Видеата са подходящи за ученици на възраст до около 12 години, заради по-опростения изказ, но биха били интересни и на по-големи деца и възрастни, както са подходящи и за 5-6-годишни деца, т.е. и за деца в последни групи на детска градина.

За учениците, както и за учителите би било интересно и полезно да изгледат тези видеа в часовете на класния или в часовете по околен свят.