Експерт в МОН: Само в краен случай малките ученици ще учат дистанционно

Вероятно ще се наложи и след 12 ноември за някои училища, за отделни училища в отделни градове, области или за отделни етапи, за някакъв период ученици да преминават в обучение в електронна среда. Това решение ще се вземе първо за учениците от средна степен, може да обхване и прогимназиалния етап, но само в краен случай началните. Това каза пред Дарик Евгения Костадинова, шеф на Дирекция Съдържание на училищното и предучилищното образование в МОН.

Тя обясни, че позицията на министерството е, че присъственото обучение няма алтернатива и дистанционна форма на обучение трябва да се преминава в зависимост от конкретната ситуация в отделните населени места. „Навсякъде – и в Европа, и по света, като че ли надделява мнението, че училищата не трябва да се затварят първи. Напротив, трябва като че ли да се затворят последни.“, каза експертът.

Всичко зависело от локалната ситуация, а не става въпрос за централизирано решение, както сега всички гимназисти учат от вкъщи. „В случай, че на местно равнище се прецени, че е целесъобразно, първо към тази стъпка би следвало да пристъпят учениците в средната степен, тоест класовете от 8-и до 12-и. По-непрепоръчително е това да се случва в прогимназиалния етап, а в началния етап – само като крайна мярка, когато всички други възможности са изчерпани”, подчерта Костадинова.

При вземане на решение за превключване ще се прилагат различни обективни и субективни критерии. Към първите ще се следи дали училището попада в населено място в червена или оранжева зона, дали са достигнати определени прагове на заболеваемост. При субективните е по-различно и тогава директорите могат да преценят най-добре. „Понякога в отделни училища не се отчитат и други явления – нагласи, настроения, страх, родители, които искат децата им да останат вкъщи и подават заявления за това, или пък учители, които подават заявления да излязат в отпуска. Дори да не са достигнати тези критерии, разбира се, че директорите, местните щабове, РЗИ най-добре могат да огледат ситуацията и да предложат на министъра”, обясни Костадинова. Така училищата могат да преминат към електронно обучение 5, 10 учебни дни или колкото прецени. Решението обаче отново може да бъде взето за част от учениците, като най-малките са последни.

„Нашето мнение върви по това, че решенията трябва да се взимат най-близо до ситуацията, защото директорите, областният координационен щаб, РЗИ-то са тези, които познават и обективната ситуация, и настроенията. Няма нужда училища, в които няма нито един засегнат от заболяването Ковид, а имаме такива училища, всъщност 2/3 от училищата попадат в тази статистика, всъщност да преминават в обучение от разстояние в електронна среда.”, каза още експертът.

Тя подчерта, че МОН защитава позицията си решението да може да се взема не централизирано, а напротив – локално, въз основа на анализ на конкретната ситуация.

Източник: Монитор