EPALE – Електронна платформа за учене на възрастни в Европа представи възможностите за включване

Днес беше проведена онлайн среща с членовете на областна координационна група за учене през целия живот . EPALE – Електронна платформа за учене на възрастни в Европа представи възможностите за включване в онлайн среща. На срещата присъства инж.Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието-гр. Велико Търново, която с интерес изслуша презентацията и пожела Светли празници на всички.

Срещата бе водена от г-жа Валентина Дейкова, Национален координатор „Учене през целия живот“, която накратко представи:

  1. Събитията през 2020 г.;
  2. EPALE – онлайн професионални общности;
  3. Новата европейска програма за умения и Препоръката на Съвета за ПОО;
  4. Събитията през 2021 г.

Секторът за учене на възрастни- съвместни дейности за оценка на въздействието на провежданите политики.

Изпълнение на национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Основна задача през 2021 г:

Подготовка за последващата оценка на въздействието на публични политики в сектора за учене на възрастни.

Целта на оценката:

  • Нивото на изпълнение, като се вземат предвид показателите за изпълнение , целите и задачите за периода 2014-2020 г.;
  • Анализ на отклоненията и причините;
  • Необходимост от нови цели и мерки;
  • Препоръки за следващия период до 2030 г.;
  • Цели на Европейско ниво;
  • Цели на Национално ниво

EPALE е европейска, многоезична общност с отворено членство на професионалисти в областта на ученето за възрастни, включително преподаватели и обучители на възрастни, консултанти и помощен персонал, изследователи, учени и политици.

EPALE се финансира от програмата Erasmus+. Тя е част от стратегията на Европейския съюз за насърчаване на повече и по-добри възможности за учене за всички възрастни.

EPALE прави това, като подкрепя и укрепва професиите в обучението за възрастни. Тя дава възможност на членовете да се свързват с и да се учат от колегите си в цяла Европа, чрез публикациите в своя блог, чрез форумите, инструмента за търсене на партньори, допълнени с физически срещи.

EPALE предоставя голямо количество висококачествена и точна информация, отнасяща се до учащите се възрастни. С течение на времето членовете трябва да предоставят все повече и повече от това съдържание. Научете повече за това как да станете част от общността на EPALE.

EPALE има стабилна редакционна политика, която също е насочена към общността за учене за възрастни. Желанието ни е всички наши потребители да се чувстват добре дошли в сайта и да имат доверие в информацията, която се представя на тази платформа.

EPALE се управлява ежедневно от Централен екип за поддръжка с помощта на 38 национални служби за поддръжка в цяла Европа. Може да вземете участие в цялостното разработване на EPALE, за да може тя да отговори на очакванията ви и да ви предоставя актуална информация за тенденциите в ученето за възрастни в Европа.

Присъединете се сега, за да станете част от най-голямата общност за учене за възрастни в Европа!

EPALE се финансира по линия на програма Еразъм+  чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Можете да се свържете с ГД EAC на: eac-epale@ec.europa.eu(link sends e-mail) или по пощата:

European Commission