Европейската комисия започна публични консултации за актуализиране на Плана за действие за дигитално обучение
Медиа:

Успехът на дигиталната трансформация в полза на европейската икономика и европейското общество е основен приоритет на Европейската комисия, очертан в стратегията „Европа, готова за цифровата ера“. Образованието и обучението играят ключова роля за постигането на тази амбиция и гарантират, че всеки в Европа може да живее, работи и да се развива в дигиталната ера. Важно е да бъдем добре подготвени за все по-взаимосвързаното и глобализирано бъдеще и е необходимо да инвестираме в развитието на умения и компетенции.

Пандемията COVID-19 доведе до повсеместно затваряне на училищна и университети в опит да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели, в Европа и по света са засегнати от този проблем. За да се гарантира, че ученето, преподаването и оценяването могат да продължат, цифровите технологии се използват в безпрецедентен мащаб.

В Плана за действие в областта на дигиталното образование са включени 11 действия в рамките на 3 приоритета:

  1. По-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене,
  2. Развиване на цифровите компетентности и умения,
  3. Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане.

През септември 2020 г. Европейската комисия възнамерява да актуализира плана си за действие в областта на цифровото образование и да работи допълнително за висококачествено и приобщаващо образование и обучение в ерата на цифровите технологии. Новият план за действие ще бъде важна част от плана за възстановяване на ЕС от следващо поколение, като подкрепя държавите-членки и образователните институции.

За да гарантира, че новият план за действие в областта на цифровото образование е взел предвид поуките от опита натрупани по време на кризата COVID-19 и че подкрепя образованието и обучението чрез дългосрочна дигитална трансформация, Комисията започна публични консултации по темата. Консултациите засягат цялостното въздействие на провокирания от COVID-19 шок за системите за образование и обучение, техните очаквания до края на кризата и очакванията, свързани с последващия период на възстановяване. Консултацията завършва с набор от въпроси относно визията на респондентите за дигитално образование в Европа.

Можете да участвате и допринесете за тази консултация, като попълните онлайн въпросник, който ще е активен до 4 септември 2020 г. Условията и препратките към въпросника можете да намерите на тематичната страница на уебсайта на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation).