Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите ще се проведат в периода 22-24 септември 2020 г. Поради извънредните обстоятелства, предизвикани от глобалната COVID-19 пандемия, събитието ще бъде организирано в напълно виртуален формат. Очакванията на организаторите са за над десет хиляди участници онлайн – представители на правителствата и институциите на ЕС, политици, изследователи, предприемачи и граждани.

Програмата на събитието на английски език можете да разгледате и изтеглите от тук.

В последния ден на събитието се планира провеждането на междуинституционална сесия с участието на министри, отговорни за научните изследвания и иновациите, парламентарни докладчици за Рамковата програма „Хоризонт Европа“ и представители на Европейската комисия. Допълнителна информация за събитието ще бъде предоставена в началото на септември.