ФОЛКЛОРЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ – ИЗВОР НА МЪДРОСТ, КРАСОТА И РОДОЛЮБИЕ
Медиа:

На 27 януари 2023г. в НЧ “Светлина -1911“ с. Морава се състоя представителна заключителна изява “Фолклорът на различните етнически общности от община Свищов – извор на мъдрост, красота и родолюбие“. Събитието е част от реализацията на проект по договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С02„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

 

Във фоайето на читалището бе организирана изложба със снимки, табла и материали от дейностите на групите по проекта. Фолклорният празник  започна с презентация. Учениците от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ с. Морава пресъздадоха три празника с общ елемент: християнския- „Сирни Заговезни“, мюсюлманския -„Рамазан Байрам“ и ромския-„Банго Васил“ (Василица).

Представени бяха драматизации на приказки на различните етноси:“Галената дъщеря“,“Забавленията на падишаха“ и „Умният ром“.

Учениците пяха народни песни  и изказаха мъдрости от пословици и  поговорки. Гости на  празника  бяха представители на Община Свищов, на кметства и културни институции  от  съседните села, общественици и родители. Празникът завърши с  аплодисменти и благодарности към труда на всички участници, които спомогнаха за осъществяването на този празник за добротата и красотата в отношенията между хората.

 

По информация на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ с. Морава