Френският институт в България организира виртуален форум за образование и професионална реализация

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 20 ноември ще се проведе първият „Виртуален форум за образование и професионална реализация“ 2020, организиран от Френския институт в България и Агенцията Campus France Paris.

Този форум е насочен към франкофони и нефранкофони, и ще даде възможност за среща с представителите на френски висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България.

Френски компании в България също ще бъдат представени на Форума, за да предложат на студентите и младите дипломанти стажове и свободни позиции.

 

Участието е безплатно, необходима е регистрация на:

http://www.salonetudesetcarrieres.bg

 

Виртуалният форум ще се проведе от 10.00 до 18.00 ч.

3 тематични секции ще бъдат предложени на посетителите:

Секция „Образование“, където представители на френски висши учебни заведения, както и на университетските франкофонски програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за академичната 2021/2022 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация.

Секция „Кариера“, където представители на френски компании в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им представят спецификата на стажовете и на работните позиции, които предлагат.

Секция „Уебинар“, където университетски преподаватели и експерти от професионалните среди ще изнесат конференции по въпроси, свързани с обучението във висши учебни заведения, както и за търсене на стаж или работа.

 

По информация на: СА „Димитър Апостолов Ценов“