Годишна стипендиантска програма на Булстрад за студенти от Стопанска Академия
Медиа:

Уважаеми студенти,
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обявява годишна стипендиантска програма за студенти от СА „Д. А. Ценов“.
Програмата включва конкурси за:

Една еднократна стипендия, учредена на името на „Румен Янчев“ за учебната 2020/2021 година, в размер на 1’500 лв.
Отпуска се на студенти в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение по специалност „Застраховане и социално дело“ през учебната 2020-2021 г.
Изисквания към кандидатите:
– Да са студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ по специалност „Застраховане и социално дело“ през учебната 2020-2021 година.

CV с актуална снимка на кандидата.
Самостоятелно разработено есе на тема „Застрахователният пазар в България – предизвикателства и тенденции“ в обем между 1200 и 1500 думи.
Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучение до момента.
В допълнение към стипендията и след успешно придобиване на ОКС „магистър“, се предлага възможността, стипендиантът да бъде назначен в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

Три еднократни стипендии „Булстрад млад лидер” за учебната 2020-2021 година, всяка в размер на 1’000 лева.
Отпуска се за студенти, показали високи резултати от следването до момента, с изявени лидерски позиции, критично и аналитично мислене, значимо присъствие в студентския и академичния живот и активно развиващи дейности в полза на обществото.

Изисквания към кандидатите:
– Да са студенти на СА „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“.
CV с актуална снимка на кандидата
Самостоятелно разработено есе на тема „Лидерството в застраховането – палитра от качества, умения и задълбочени познания в различни области“ в обем между 900 и 1100 думи.
Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучение до момента.
В допълнение към стипендията се предлага и възможност за платен летен двумесечен стаж в избран от стипендианта офис на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в страната.

Документите се подават в офис “Студентска политика“.
Краен срок за подаване на документи: 06.11.2020 г., (петък) 16:00 часа.

С кандидатите, които отговарят на условията ще бъде проведено интервю с представители на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в периода 16.11. – 27.11. 2020 г.

Източник: СА „Д. А. Ценов“