Градска библиотека Свищов обявява  дарителска кампания ”Книга купи – дарителството продължи”
По повод 75 годишния си юбилей от 17 август Градска библиотека Свищов обявява  дарителска кампания ”Книга купи – дарителството продължи”.
Тя е замислена като възможност хората, които обичат книгите и оценяват ролята на библиотеките да допринесат за обогатяване на фонда със съвременни издания, като закупят нова книга и я дарят на библиотеката. Този жест е и своеобразно продължение на дарителството, с което  Свищов основателно се гордее.
Традиционно Градска библиотека продължава да приема дарения на книги, които не са новозакупени, но са издадени след 2000г.
За повече информация на място в библиотеката или на тел. 0631/ 4-28-70
По информация на: Градска библиотека Свищов