Графичните дизайнери на Търговската гимназия в действие

Графичните дизайнери на Търговската гимназия в действие
През учебната 2020/2021 година, под формата на разширена и допълнителна подготовка, стартира обучение по графичен дизайн на всички компютърни специалности в Търговската гимназия. Целта е учениците да се запознаят с основните техники за създаване на векторни изображения, корекция и обработка на растерни файлове. В обучението са включени програмите CorelDraw и PhotoShop, които са сред най-популярните графични редактори.
Учениците с интерес се потапят в творческа атмосфера, експериментират с цветове и форми, трупат практически умения.
Графичният дизайн включва предимно създаването на постери, плакати, брошури, визитни картички, етикети за различни продукти и т.н., които са обхванати от учебната програма по предмета. Натрупаните компетентности могат да послужат като основа за по-нататъшно разгръщане на творческия потенциал на учениците при създаването на уеб дизайни, правилно използване на перспектива, светлосенки, принципите на цветознанието и др., за изграждането на по-въздействащи и продаваеми сайтове.

Снимки: http://dtg-svishtov.com/gallery/bg/95/
Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“