ГРАФИК за получаване на дипломите за висше образование от абсолвентите, придобили ОКС „магистър“, след защита на дипломна работа

ГРАФИК
за получаване на дипломите за висше образование
от абсолвентите, придобили ОКС „магистър“, след защита на
дипломна работа на 16, 17 и 18 юли 2020 г.

Уважаеми абсолвенти,
Уведомяваме ви, че може да получите ЛИЧНО вашите дипломи за ОКС „магистър“, считано от 10.12.2020 г. във Фронт офис „Обслужване на студенти“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Работното време на Фронт офиса през месец април 2021 г. е от 08:00 до 17:00 часа в делничните дни и от 09:00 до 14:00 часа в събота.
При подобряване на епидемичната обстановка в страната, ще бъде организирана тържествена церемония, за която ще бъдете своевременно информирани.