Грамота за месец май – месецът на образованието,културата и духовността
Медиа:

Над 40 училища от Великотърновска област се включиха в инициирания на 15.05.2020 г. от РУО „Маратон на четенето„. Така във виртуалното пространство прозвучаха Вазови произведения, четени и рецитирани от поколения българи. Празничните видеоклипове са част от кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“ и са посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

СПГ „Алеко Константинов“ участва активно в инициативите. Г-жа Елза Божанова, г-жа Веселина Владимирова и г-жа Ценка Петкова с ученици от VIII-X клас се включиха в инициираната от РУО и МОН кампания. В „Маратона на четенето“ нашите ученици Ирена Славова  – VIIIв, Николай Дойков – IXа, Магдалена Каракашева – IXб и Антонио Цветанов – Xа прочетоха Вазово стихотворение „Не се гаси туй, що не гасне“, а  г-н Константин Байрактаров изготви видеоклип.

Нашата гимназия се включи и в майските работилници – изготвяне на комикси по творби на български автори, есе, презентации. Представени бяха 3 проекта на виртуални туристически маршрути на тема „Манастирите – пазители на българския дух“. В организирания от РУО – Велико Търново конкурс за проект за виртуален туристически маршрут на тема „Манастирите – пазители на българския дух“ участваха Виолета Борисова – IXв, Татяна Ницова- IXб и Ирена Славова – VIIIв клас. В резултат на старанието на нашите ученици и техните учители, нашата гимназия е отличена с почетна грамота за активно участие в кампанията.

СПГ „Алеко Константинов“