Грамота за отлично представяне на Невена Юриева ИЛИЕВА от 2-в клас, СУ“НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – град Свищов от първия национален детски конкурс за детска рисунка
Медиа:

Грамота за отлично представяне на Невена Юриева ИЛИЕВА от 2-в клас, СУ“НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – град Свищов от първия национален детски конкурс за детска рисунка „Пролетна палитра“, с. Волуяк, 2021.
В конкурса организиран от НЧ „Изгрев – 1921”, с. Волуяк взеха участие 215 деца от гр. София, с. Стоил Войвода, гр. Свищов, гр. Казанлък, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Перник, гр. Стара Загора, гр. Попово, гр. Белоградчик, гр. Велинград, с. Екзарх Антимово, гр. Ямбол, с. Зафирово, гр. Търговище, гр. Елин Пелин, гр. Кърджали, с. Копривец, с. Коларово, гр. Стралджа, гр. Шумен, гр. Плевен, гр. Добрич, гр. Пловдив. Журито даде своите оценки според следните критерии – самостоятелност, композиция, оригиналност и техническо изпълнение.