ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ „ЧИПОЛИНО“ – ГР. СВИЩОВ
Медиа:

ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

На 03.10.2019 г. учителите на четвърта подготвителна група „Пчеличка“ – ДГ „Чиполино“ проведоха беседа с родителите на тема „Скоро ще съм ученик“. Тя беше подготвена от тях с цел родителите на бъдещите първокласници да бъдат запознати с въпроси свързани с готовността на детето за училище.

По-късно родители и деца заедно изработиха противопрахови маски, като част от плана по „Гражданско образование“ – действия по „Авариен план за защита при бедствия“.
По информация на ДГ „Чиполино“ – гр. Свищов