ХІІІ докторантска научна сесия ще се проведе онлайн на 20 ноември 2020 г. (петък)

ХІІІ докторантска научна сесия –
онлайн на 20 ноември 2020 г. (петък)

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ и ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ 1.
Докторанти от факултет „Финанси“ https://bbb.uni-svishtov.bg/b/yy3-xwq-irz

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ 2.
Докторанти от факултети „Стопанска отчетност“, „Производствен и търговски бизнес“ и „Мениджмънт и маркетинг“ https://bbb.uni-svishtov.bg/b/tjc-hae-4pd
ХІІІ издание на Докторантската научна сесия ще се проведе съобразно изискванията на Заповед № 978 от 28.10.2020 г. на Ректора на Стопанска академия, а при настъпване на промени, съобразно актуалното положение към момента!

Източник: СА „Д.А.Ценов“