И в СПГ „Алеко Константинов“ отбелязаха 16 ноември – Ден на толерантността
Медиа:

И в СПГ „Алеко Константинов“ отбелязаха 16 ноември – Ден на толерантността.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Източник: СПГ „Алеко Константинов“