„И ВСЕ ПАК ТЯ СЕ ВЪРТИ…“
Медиа:

На 19 януари 2023г. от 14.00 часа в актовата зала на СУ „Цветан Радославов“ се проведе представителна заключителна изява на 14 клуба за допълнителни занимания с ученици по проект BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов.“ В събитието участие взеха  клубовете:  „Астромагия“, „Фолклорна математика“, „Кръговрат“, „Театрална работилница“, „Биология за любознателни“, „Здраве“, „Лятна занималня“, „Магията на танца“, „Изкуство без граници“, „Хокей на трева“, „Да поиграем тенис на маса“, „Приказен свят“, „Приказки без край“, „Аз обичам България“ и „От бабината ракла“. Над 200 участници показаха своите умения и знания, талант и сръчност в сферата на астрономията, фолклорната математика, изобразителното изкуство, хокей на трева и тенис на маса, приказни светове и герои, танци и театър, родинознание, средновековна гостилница, а специална част бе свързана и с роботика и LEGO® Education. Събитието бе посветено на откритията на Галилео Галилей и знаменитата му фраза „И все пак тя се върти!“.  Гости на този празник бяха представители на Община Свищов- партньор на училището по проекта, родители, учители.

 

 

По информация на  СУ „Цветан Радославов“