In Memoriam: С поклон и вечна памет към доц. д-р Стоян Александров, възпитаник на ВФСИ „Д. А. Ценов”
Медиа:

В църквата „Света София” в столицата, се събраха стотици съратници, колеги и приятели, които изпратиха в последния му път доц. д-р Стоян Александров, дългогодишен ръководител на катедра „Финанси” на УНСС и възпитаник на спец. „Финанси и кредит” на ВФСИ „Д. А. Ценов” (понастоящем Стопанска академия „Д. А. Ценов”). От името на академичната общност на СА „Д. А. Ценов” и ръководството на висшето училище венец поднесе доц. д-р Стоян Проданов, ръководител на катедра „Финанси и кредит”.
Доц. д-р Стоян Александров почина на 24 август в понеделник на 71-годишна възраст във ВМА, където е бил закаран след втори инсулт. Той е роден на 14 юни 1949 в село Илия, Кюстендилско. Завършва спец. „Финанси и кредит” във Висшия финансов стопански институт „Д. А. Ценов”, в Свищов. Работи като преподавател във Висшия икономически институт „Карл Маркс” и УНСС. В началото на 90-те години на миналия век оглавява данъчното управление в Министерството на финансите, а през 1992 година става финансов министър в правителството на Любен Беров. По време на мандата му са завършени преговорите за преструктуриране на външния дълг на страната, сключена е Брейди сделката за уреждане на 5,4 млрд. USD необслужван външен дълг, който мораториум е въведен от правителството на Андрей Луканов през 1990 г. Като финансов министър въвежда Данък добавена стойност (ДДС) от 1 април 1994 г. След периода си на министър, доц. д-р Стоян Александров бе директор на Централна кооперативна банка, а по-късно става председател на Надзорния съвет на D банк. Избиран е за общински съветник в Столичния общински съвет.

На 7-8 април 2017 год. доц. д-р Стоян Александров бе сред видните гости на честванията в СА „Д. А. Ценов” на 65-годишнината на първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит”. Тогава той бе удостоен и с почетния медал „SALUS ET GLORIA: 65 години катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”, като личност с ярък принос в развитието на финансово-кредитната теория и практика в България.
Винаги ще помним професионализма и прецизната реторика на видния възпитаник на Алма матер в Свищов! Поклон и светъл път доц. Александров!

По информация: СА „Д. А. Ценов”