Днес 21.05.2019 г. от 11.00 часа ще се активира системата за електронен прием в първи клас за училищата от град Свищов. Входът към системата е чрез сайта на Община Свищов – www.svishtov.bg с избор на активен банер – „Прием първи клас“. Системата ще бъде отворена за регистриране/редактиране/отказване на заявления за участие в първо класиране до 23:59 часа на 31.05.2019 г.