Информационен ден за „Научноизследователски проекти 2021“

Във връзка със стартирането на Кампания 2021 г. на Стопанска академия за научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия, Институтът за научни изследвания организира за академичната общност Информационен ден на 11.02.2021 г. във виртуална стая „Научноизследователски проекти 2021“ (линк към стаята: ТУК) от 15:00 ч.

https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/proekti/tekushti-proekti-po-operativni-programi/ini-mon-tekushti-proekti/proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-studentski-praktiki-faza-2-za-proekta/Proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-iziskvaniya?fbclid=IwAR3zXpQDYAYvLnC3a19ptJ4TkcrGE1xtLfmw-_QcTd27H5-hrY-AFZnZp4U