ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА СЕ ПРОВЕДЕ В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ
Медиа:

Във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, в Аулата на ПДТГ„Димитър Хадживасилев“ се проведе информационна кампания. Гости бяха инспектор Детска педагогическа стая Лора Георгиева, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  Вера Блажева и директорът на училището Лиляна Димитрова. След представеното от Михаела Илиева от Х б клас изложение, ученици и гости дискутираха по  темата. Горещият дебат даде отправна точка за размисъл на учениците от деветите и десети класове.

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“