Информационна среща за първокурсници в редовна форма на обучение се проведе в СА „Д. А. Ценов”
Медиа:

Ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира информационна среща за студентите-първокурсници, записани в редовна форма на обучение за учебната 2020-2021 г. от всички специалности. Традиционната среща с новоприетите студенти се проведе с цел те да бъдат запознати с организацията на учебния процес и услугите, оказвани от академичните центрове и административните звена.
Приветствие към присъстващите отправи зам.-ректорът по учебна дейност – проф. д-р Любчо Варамезов. Той представи Правилника за организация на учебния процес и акцентира върху най-основните моменти, касаещи първокурсниците, като: алтернативни опции за заплащане на семестриална такса; провеждане на обучението през семестъра, формиране на оценка и организация на изпитните сесии; заверка на семестър; възможност за обучение по втора специалност – паралелно или последователно; административните услуги, от които свищовските студенти могат да се възползват безплатно по време на обучението си.
В срещата участваха и деканите на четирите факултета – проф. д-р Маргарита Богданова (факултет „Мениджмънт и маркетинг”), проф. д-р Андрей Захариев („Финанси”), проф. д-р Атанас Атанасов („Стопанска отчетност”) и доц. д-р Светослав Илийчовски („Производствен и търговски бизнес”). Те поздравиха първокурсниците за правилния избор на висше училище и ги увериха, че обучението, което ще получат в Свищовската академия ще им помогне за тяхното личностно развитие и кариерна реализация. Всеки от деканите представи ръководения от него факултет, катедрите, които влизат в структурата на факултета и развиваните от катедрите специалности. От Вр.ИД ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт” – ст. преп. д-р Асен Атанасов, първокурсниците научиха между кои 8 вида спорт могат да избират за часовете си през първата и втората година от обучението им.
Ръководители и представители на академичните центрове и административните звена запознаха студентите с основните услуги и възможности, които им се предоставят. Представени бяха Центърът за дистанционно обучение, Центърът за професионално обучение, Центърът за следдипломно и факултативно обучение, Центърът за международна дейност, Академичната библиотека, Академичият център за кариерно консултиране, офис „Студентска политика”. Новоприетите студенти научиха какви услуги и бази данни могат да ползват, как да се ориентират в инфраструктурата и в сайта на Академията, къде да търсят необходимата им информация. Присъстващите получиха информация как могат да се възползват от различните електрони ресурси, като безплатен интернет, електронно досие, платформата за дистанционно обучение, която могат да използват за самоподготовка и семестриални казуси. Представени бяха възможностите за паралелно обучение по различни специализации, професии или част от професии, за реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+, с цел обучение или практика в над 150 партньорски университети и организации в различни държави от и извън ЕС. От ресорния отдел поясниха какви са възможностите за здравно осигуряване на студентите, кандидатстване за стипендии и настаняване в общежитие.
В рамките на информационната среща бе представен и проект „Студентски практики”. Водещият функционален експерт – доц. д-р Ваня Григорова разясни на първокурсниците как могат да се регистрират и да участват в проекта, който им дава възможност да се потопят в реална работна среда още докато се обучават. Вр.ИД председател на Студентски съвет – докторант Жанета Ангелова подчерта, че студентите също имат място в управлението на Стопанската академия и поясни, че по един представител от всяка група на първокурсниците може да участва в Общото събрание на Студентски съвет.
Участниците в срещата пожелаха на първокурсниците успешна учебна година и апелираха към тях да инвестират така своето време, че да се възползват максимално от всичко, което свищовската Алма матер може да им даде по време на 4-годишния курс на обучение в ОКС „бакалавър”.
Информационни срещи, академичното ръководство проведе и със студентите в задочна форма на обучение в началото на очните им занятия от първия семестър на учебната 2020-2021 г.

Източник: СА „Димитър А. Ценов”