ИНИЦИАТИВА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – ГР. СВИЩОВ през 2020г.

„КРАСИВА, ЕКОЛОГИЧНА И РАЗЛИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА“

„Ние сме добри деца, грижим се за билки и цветя,
за насекомите, тревичките, за животинките и птичките.
От въздухът, небето и водата, се нуждаем всички на земята!
Затова сега и когато порастем, ще ги пазим за теб и за мен.“

Взаимодействието с природата, грижата за нейното опазване са основни приоритети в педагогическата дейност на детска градина „Радост“. Ние осъзнаваме, че бъдещето на света, на човечеството е невъзможно без повишаване на екологичната култура на населението и най-вече на подрастващите, затова подехме настоящата инициатива – за да приложим и покажем практически на децата уроците, свързани с естетиката на заобикалящата ни среда и екологичното възпитание.
През изминалата година, персоналът на детска градина „Радост“, с огромно желание и хъс се зае с облагородяването на двора на детската градина. По Великден, пъстра кошница с шарени яйца внесе настроение в пустия, заради пандемичната обстановка двор. След празника, кошницата беше запълнена с почва, в която засадихме няколко вида красиви цветя за радост на малки и големи обитатели на детската градина чак до късна есен. Рано през пролетта, оформихме опитно поле с лехи за цветя, зеленчуци и билки, а децата с много любов и старание участваха в засаждането, плевенето, поливането на растенията и събирането на реколтата. Всички малчугани, ежедневно наблюдаваха, а децата от втора, трета и четвърта групи се грижеха за растенията. Когато с огромно удовлетворение откъсваха зрелите зеленчуци, децата сами си приготвяха с тях вкусни ястия. Така всички възпитаници на детската градина се убедиха, че най-сладък е плодът на собствения труд.
Екипът на детската градина реши да си направи красива и практична цветна подпорна стена. Събрахме, измихме и боядисахме в пъстри цветове над 100 автомобилни гуми. С дружни усилия и много труд ги вкопахме в срутващите се брегове. Благодарение на Община Свищов се снабдихме с пръст, напълнихме гумите и с много обич засадихме отгледаните от нас разсади на цветя. След време, алеята пред детската градина се превърна в китна цветна картина. Засадихме красиви цветя из целия двор на детската градина, ежедневно поливахме, окопавахме и се грижехме заедно с децата за цветните лехи, а те ни се отблагодариха с нежен аромат и много красота. Най- голяма радост за децата бяха пеперудите, които с разперени криле и безгрижен полет прелитаха над цветовете.
Гордеем се, че създадохме условия, благоприятстващи формирането на ценно природосъобразно поведение и естетически усет у децата, защото екологичното съзнание на един човек се изгражда от ранното детство до края на живота. Надяваме се, че възпитаваме деца, които когато вече са осъзнати, зрели хора, ще обичат и пазят природата за бъдещите поколения.
Примерът е по-възпитателен от всички други.