ИНОВАЦИЯ В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ НА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА КУПОНИТЕ ЗА ХРАНА
Медиа:
Средно училище Николай Катранов се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците, с което ви дава избор как да поръчвате храната в училище за вашето дете. Ще можете да го правите, както досега – с плащане в брой на определено за целта място в училище (със седмична заявка на хартия) или он-лайн с платформата Smartercard.bg.
При новата система децата ще използват специални карти, които се закупуват еднократно и са безсрочни.
Чрез портала родителите ще могат да поръчват училищния обяд на децата си по интернет, да го заплащат онлайн с карта, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.
Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата. СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.
Повече информация на https://smartercard.bg/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1