ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

В периода 08.06-11.06.2021 г. Търговската гимназия бе домакин на вълнуваща среща по национална програма „Иновации в действие“. Гостуваха учители и ученици от гр. Перник – Професионална гимназия по икономика и гр. Русе – Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“. Срещата започна с кръгла маса, на която иновативните училища от Свищов и Перник представиха същността на своите идеи, а екипът от Русе изрази увереност, че ще придобие нов опит в рамките на обмена на добри практики.

В следващите дни домакините представиха открити уроци с използване на технологии по УП – счетоводство на предприятието (г-жа Диана Илиева-Атанасова), графичен дизайн (г-н Цветелин Борисов) и английски език (г-ца Милена Георгиева) и демонстрираха приложението на т. нар. „Педагогика на освобождението“ в час по география (г-н Альоша Кушлов) и предприемачество (г-жа Юлия Величкова). В последния урок активно участие взеха гостуващите ученици, като различният стил на провеждане на часа свали границите между тях, помогна им да се сработят и да изготвят прекрасни крайни продукти. Часовете бяха посетени онлайн и от експерт на РУО – В. Търново.

Гостите взеха участие и в отбелязването на Деня на икономиста – 11-ти юни, като така под купола на Меркурий по повод празника се събраха едновременно представители на три икономически училища в България.

Ползотворните разговори между учителите спомогнаха за най-важното – раждане на нови идеи как може да бъде разнообразен учебният процес така, че да бъде най-интригуващ и полезен за учениците.