ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЕ ПРОВЕДЕ В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ
Медиа:

Учениците от VIIIa клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  взеха участие в интердисциплинарен урок по английски език и физическо възпитание и спорт. Заедно със своите учители по съответните предмети – г-жа Милена Борисова и г-н Даниел Борисов, учениците натрупаха знания и умения в играенето на волейбол и същевременно използваха ключови спортни термини и изрази на английски език. Тези лексикални средства се използваха за разясняването на правилата на играта, съдействие по време на самата игра и обобщаването на резултата от нея. Термините и изразите включваха думи и описания на конкретни действия и обекти, свързани с този спорт, като например сервис, подаване, блокиране, фал, ас, видове очертания на игрището, мрежа, антена и др.
Беше една приятна и ползотворна игра!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“