ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ С ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ВНИМАНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Медиа:

Във Втора група се проведоха заниманията за рисуване с пръсти, водени от г-жа Ася Ванева-психолог.

Заниманията са част от методико-приложна система за упражнения с пръсти, като целта им е да подпомогнат  детето по-бързо да се концентрира в изпълнението на дадена дейност и да може да я довърши докрай.

В Трета и Четвърта група практикуваха изкуството икебана –  традиционно японско изкуство за аранжиране на цветя, като буквалният превод на думата е „да вдъхнеш живот на цветята“. Икебаната има символичен характер, декоративна употреба и е насочена към стимулиране на усет.

Заниманията бяха много забавни и интересни, носещи знания и формиращи  навици за внимание и постоянство в децата.

 

По информация на ДГ „Васил Левски“