„Историческата памет на Свищов в имената на улиците“

Беше проведено Третото издание на Ученическия конкурс „Историческата памет на Свищов в имената на улиците“.

Специалната награда на журито беше връчена на Зорница Юсниева от ОУ „Филип Сакелариевич“ от литератора и общественик Връбка Попова

На 22 март 2018 г. в Зала 1 на община Свищов се проведе заключителният етап на конкурса „Историческата памет на Свищов в имената на улиците”, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Конкурсът се проведе за трета поредна година и в него участваха 7 екипа от училищата в община Свищов, разделени в две възрастови групи.
Ресорният зам.-кмет на община Свищов Анелия Димитрова поздрави всички присъстващи, като каза, че тази инициатива организирана от МКБППМН е от изключително важно значение, защото тези личности, с които са назовани улиците в нашия град заслужават техните дела да се знаят. Тя подчерта, че паметта трябва да бъде поддържана жива, защото човек без минало е по-беден от човек без бъдеще. В обръщението си към учениците, тя каза следното: „Мили деца, учете и знайте кои сте, гордейте се с нашето славно историческо минало и тачете паметта на нашите национални герои. Пазете любовта към Родината във вашите сърца!“
В последвалия конкурс, децата бяха отлично подготвени от своите ръководители и се представиха със завидно самочувствие и увереност в презентациите на поставените им улици. Председател на журито беше кметът на община Свищов Генчо Генчев, а членове: Връбка Попова, Надежда Бандова, Ивелина Иванова и Анатолия Тодорова. Компетентната комисия оцени екипите по три критерия: задълбоченост и яснота на проучването; убедителност и артистичност на представянето и ефектност и креативност на изложението. Журито бе изключително затруднено в класирането на екипите, но все пак взе своите прецизни решения. Наградите в двете възрастови групи бяха връчени от зам.-кметът Анелия Димитрова и директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов.
Специалната награда на журито беше връчена на Зорница Юсниева от ОУ „Филип Сакелариевич“ от литератора и общественик Връбка Попова. Г-жа Попова сподели, че момичето е впечатлило журито със своята увереност и ясна дикция, с което е показало отношението си към българския език.
Всички участници получиха Грамоти за участие и класиране. Наградата за всички отличени екипи и техните ръководители е предоставена от кмета на общината Генчо Генчев и се изразява в организирано посещение на забележителности в гр. София – Президентството, Парламента, Народната библиотека, УНИБИТ и др.

Ето и крайното класиране в двете възрастови групи:

І възрастова група
І място – ОУ „Ф. Сакелариевич”, представиха улица „53-ти волински полк“;
ІІ място – СУ „Николай Катранов”;
ІІ място – ОУ „Хр. Ботев”с. Алеково, представиха улица “Сан Стефано“;
ІІІ място – СУ „Цв. Радославов”, представиха улица “Генерал Скобелев“;

Поощрителна награда – СУ „Д. Благоев“, представиха улица “Тодор Хрулев“

ІІ възрастова група
І място – СУ „Д. Благоев”, представиха улица “Авксентий Велешки“;
ІІ място – СУ „Цв. Радославов”, представиха улица “Апостол Конкович“;
ІІІ място – СПГ „Алеко Константинов”, представиха улица “Георги Тишев“.