Излезе новият брой на алманах “Света гора”

Новият, 16-и брой на алманах “Света гора” излезе от печат с притурка стихосбирка на Сава Василев и мултимедиен диск. Той включва както български автори, така и преводна литература – поезия и проза. Традиционно най-силен е разделът с литературознание и публицистика, както и рубриката “Преглед”, в която влиза “Литературен Бургас” (2019) и 34 рецензии и отзиви за отделни книги на автори от В. Търново и страната, излизали в периода 2018-2020 г. Мултимедийният диск към алманаха е подготвен от Емилия Моллова и включва рубриките “Ателие”, “Петолиние”/”Струни и думи”, “Перо”, “Аудиограф” и “Литературен архив”.
Брой 16 (“П”) на алманаха е финансиран със средства от Университетски проект на Научен център “Преславска книжовна школа” на Шуменския университет, както и с помощта на Пламен Радонов, Лора Стефанова, д-р Антоанета Ганчева, проф. Стефан Колев.
Алманах за литература, наука и изкуство “Света гора” излиза от 1997 г. като издание на Сдружение на литературни дейци “Света гора” – В. Търново, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства “Формула 6” – В. Търново. Поредното номериране на броевете става чрез буквите на българската азбука, като според издателската концепция последният брой трябва да бъде означен с буква “Я”.
Екипът, реализирал първия брой на “Света гора”, е: Владимир Шумелов – директор, Сава Василев – отговорен редактор, и редактори – Радослав Радев, Здравко Пеев и Снежана Иванова. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина.
На 20 май от 17 ч. Брой 16 (“П”) на алманах “Света гора” ще бъде представен във фоайето на читалище “Надежда” във В. Търново.