Изложба- „100 години Градско управление в Свищов (1877-1977)“, посветена на 144-годишнината от освобождението на града

Днес, 24 юни от 17.00 ч., в къща музей „Алеко Константинов“ ще бъде открита изложбата – „100 години Градско управление в Свищов (1877-1977)“, посветена на 144-годишнината от освобождението на града и учредяването на първото гражданско управление, и ще бъде представена новата книга на Галя Константинова „·CV· Поезия и драматургия – избрано“.