ИЗПИТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИ
Медиа:

На 25.01.2023 г. учениците от ПДТГ„Д. Хадживасилев“, участващи в Проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000071287 „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ положиха изпит за владеене на чужд език след проведена езикова подготовка. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия чрез Център за развитие на човешките ресурси. Една от основните цели на проекта е насърчаване на чуждоезиковото обучение, поради което важна част от предварителните подготовки е изучаването на чужд език на страната-домакин.

По проекта са сформирани две групи ученици, които ще проведат двуседмични производствени практики през месец март 2023 г. в Италия и Германия и една група учители, които ще проведат едноседмична мобилност в Германия. За изпълнение на дейностите по проекта училището работи с две партньорски организации от страните-домакини: Sistema Turismo – Италия и Berlink – Германия.

Първата целева група включва ученици от Професия: „Системен програмист“, Специалност: „Системно програмиране“. Във втората целева група са включени ученици от Професия: “ Спедитор логистик“, Специалност: “ Спедиция, транспортна и складова логистика“. Те надградиха своите знания по английски език с водещ лектор Борислава Димитрова.

Цел на езиковата подготовка е да формира у учениците комуникативни умения по чужд език, които да улеснят общуването с работодатели и партньори по проекта. В предвидената програма е включено изучаване на терминология, която да ги подпомогне при адаптирането им в реална работна среда. Езиковите си умения те ще прилагат по време на практиката в съответната страна.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“