Изцяло българска виртуална класна стая с одобрение от МОН

Една от интересните разработки на виртуална класна стая, изцяло подготвена от български екип, се нарича VEDAMO. Името не е избрано случайно, тъй като произхожда от старобългарската дума ведам, която означава „знам“. Платформата вече е една от официално одобрените от Министерството на образованието и науката платформи за преподаване. Тя е разработена специално за нуждите на образованието и може успешно да се използва за всички учебни предмети и класове.

Възможностите, с които разполага за индивидуална и групова работа, са близки до традиционния начин на преподаване. Така учителите могат да ангажират всеки ученик много по-активно по време на урока. Заедно с това те могат да следят присъствието и активността на всеки ученик и автоматично се отбелязва, ако те се разсейват с други сайтове и приложения.
Виртуалната класна стая трябва да е същата като традиционната класна стая, всички дейности, които могат да бъдат извършвани в едната, трябва да са достъпни и в другата среда, каза пред Радио София Светлана Савова. В световен мащаб има различни решения за виртуална класна стая, като те се характеризират с различни функционалности и възможности – от такива само за конферентна видеовръзка до платформи със защитена среда, в които учителите получават подробна информация за действията на учениците, обясни Савова и уточни:

„VEDAMO дава възможност на учителите да използват инструменти за интерактивност и игрови ситуации, за онагледяване на съдържанието, електронни учебници и разделяне на децата на отделни групи, в които да бъдат задавани различни задачи.“

Светлана Савова даде примери за използване на платформата, която вече е преведена на десет езика, в различни страни от Средния изток, както и училище за изящни изкуства в Ню Йорк. Специално там в момента се провежда хибридно обучение, като част от учениците са в класната стая, а друга част – онлайн. Използваният модел предлага свързване на интерактивната дъска в традиционната класна стая с „бялата дъска“ в платформата. Игровият модел пък е застъпен в израелско училище, като сред средствата за изучаване на математиката е използвано дори виртуално зарче.

Сега разработката е сред финалистите в конкурса за наградите на БАИТ за 2020 година.

Източник: БНР