Модернизиране и обновяване на материалната база в детските градини на територията на община Свищов
Медиа:

Един от приоритетите на Община Свищов през последните шест години е инвестицията в модернизиране и обновяване на материалната база на детските градини. През 2021 година Общината продължи да подобрява образователната среда в общинските заведения.

Ремонтните дейности, извършени през тази година,  са насочени към  освежаване на занимални, спални, санитарни помещения и кухни както и подмяна на дограма и монтаж на интериорни врати, доставка и монтаж на оборудване и други.

В детските градини в населените места са монтирани нови легла, подови настилки, възстановена е отоплителната инсталация в ДГ „Зорница“, изнесена група в село Морава, с цел организиране на отделни пространства за игра и отдих. Увеличаващият се брой деца налага реконструкция и обновяване на сградите, които да отговарят на изискванията за физическа среда.

Предприетите мерки ще допринесат и  за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата на 4 години.

Обновените детски градини посрещнаха своите възпитаници за новата учебна година от 01.09.2021 година. Учебната 2021/2022 година  започна във всички детски заведения със спазване на противоепидемичните мерки и разпоредбите на Министерството на здравеопазването. Община  Свищов подкрепя отговорните действия на педагогическите специалисти за създаване на благоприятни условия за присъствено обучение в образователните институции.

Общината ще продължи да инвестира в  създаване на модерна, безопасна и интерактивна образователна среда.