Извършено е изследване на педагогически и непедагогически персонал с бързи антигенни тестове срещу COVID-19 на територията на община Свищов

Във връзка със стариране на 25.01.2021 г. на организирано изследване на педагогически и непедагогически персонал с бързи антигенни тестове срещу COVID- 19 в учебните заведения на територията на община Свищов беше проведено тестване по предварително изготвен график. Бяха извършени общо 217 антигенни тестове, от които 176 на педагогически персонал и 41 на непедагогически персонал. Беше потвърден един положителен случай. От съответното училище са предприети необходимите мерки.