КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021

Уважаеми кандидат-студенти,
информираме ви, че считано от 20 януари 2021 година, стартира приемът на документи за кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов в:
ОКС „бакалавър“ (прием за учебната 2021/2022 година в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)

ОКС „магистър“ (прием Март 2021 г. за учебната 2020/2021 година в дистанционна форма на обучение за студенти, притежаващи ОКС „бакалавър“/“магистър“ по професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)
За повече информация:
Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
тел. 0882 552523
0631/ 66 381, 66 225, 66 226, 66 227, 66 234
е-mail: ksk@uni-svishtov.bg

Център за дистанционно обучение
тел. 0882 637403
0631/66 403
е-mail: dl@uni-svishtov.bg