Катедра „Бизнес информатика” посрещна свищовски ученици от специалност „Компютърна техника и технологии”

Катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” посрещна ученици от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, които се обучават в специалност „Компютърна техника и технологии”. Учениците и придружаващите ги учители приветства с „Добре дошли в Стопанската академия” ръководителят на катедрата – проф. д-р Красимир Шишманов. Той подчерта значимостта и актуалността на професията, в която се обучават средношколците, и отправи покана към тях да изберат Свищовското висше училище, за да продължат образованието си по тази толкова перспективна специалност „Бизнес информатика”, която създадената преди 55 години едноименна катедра развива.

Гл. ас. д-р Асен Божиков представи пред учениците интересни и любопитни факти и данни за компанията с най-голяма пазарна капитализация в света – Apple. От направената, по забавен за тях начин, презентация те научиха кога, от кого и как е основана компанията, как е избрано името и логото й, какви софтуерни и хардуерни продукти предлага, как се развива днес тази огромна технологична компания. Академичният преподавател обясни на учениците и как се обвързват технологиите с икономиката. Показа им налични устройства, произведени от компанията, които Академията използва при обучението на студентите, и разясни какви операционни системи използват тези устройства.

На средношколците бяха демонстрирани възможностите на операционната система macOS, като беше направен сравнителен паралел с подобни функционалности в Microsoft Windows. След приключване на презентацията всеки от присъстващите ученици имаше възможност да упражни новите знания, работейки с някое от наличните устройства на Apple – iMac и MacBook Pro.
Гостуването на учениците от Свищовската професионална гимназия в Академията бе поредна съвместна инициатива, реализирана на база дългогодишните партньорски отношение между катедра „Бизнес информатика” и учителите, обучаващи средношколците в специалност от IT сферата.

Източник: СА „Димитър Апостолов Ценов“