Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ организира Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”

Международната научно-практическа конференция
„Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”

Конференцията ще се преведе на 01-02.10.2021 г. и е посветена на 30-та годишнина от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол“ и 85–та годишнина на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Целта на конференцията е да се обсъдят въпросите, свързани с възможностите за цифровизация и дигитализация на: отчетността; финансовия, данъчния и митническия контрол; банковия контрол и надзор; вътрешния контрол и одит; външния одит; финансовия анализ; оценката на риска; анализа на финансовите отчети и др.
Статиите ще бъдат публикувани в електронно издание, индексирано в CEEOL, Dlib, Google Scholar, BPOS (Bulgarian portal for open science) и Националния референтен списък. Представените за публикуване статии подлежат на рецензиране и проверка за автентичност.

Форми на участие: онлайн и присъствено.
Работни езици: български и английски.
Такси за участие: за участници от България – 40 лв.; за участници от чужбина 40 евро; докторанти и студенти – без такса.
Важни срокове: регистрация и подаване на заявка с резюме – до 10.06.2021 г.; подаване на пълния текст на публикацията – до 15.08.2021 г.; заплащане на такса за участие – до 20.09.2021 г.
За регистрация и информация: https://control.uni-svishtov.bg