КАТРАНОВЦИ НА ГОСТИ В ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ЕГ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ – ЯМБОЛ
Медиа:

 

Ръководството и учители от СУ „Николай Катранов“ гостуваха на иновативно училище Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ в град Ямбол по покана на директора на гимназията г-н Йордан Милков. Визитата бе осъществена в рамките на Национална програма „Иновации в действие“. През настоящата учебна година двете училища сключиха договор за обмен на иновативни практики.

От 27 до 30 юни 2021 година Ямболската гимназия бе домакин на междуучилищен форум, в който освен представители на домакините и гостите от Свищов, взеха участие учители и ученици от иновативно училище Езикова гимназия „Иван Вазов“ в град Смолян.

По време на срещите всяко училище имаше възможност да сподели опита си и да представи иновативни практики.

Иновацията на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ е свързана с развиване на умения за ефективно и отговорно общуване по метода Гордън в училището и в общността между учители, ученици и родители като успешни партньори. Гостите имаха възможност да наблюдават и открит урок, свързан с прилагането на иновацията.

Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Смолян, с директор г-жа Надежда Горанова, представи иновации за интегрирани уроци по физика и астрономия, и за въвеждане на нов учебен предмет “Комуникация и театър на чужд език”.

Директорът на СУ „Николай Катранов“ г-н Генади Иванов също сподели добрия опит на свищовското училище в иновациите, а г-жа Галя Иванова, старши учител по история и цивилизации, представи иновативна практика за интерактивен урок по история и цивилизации на тема „Приключение в Древен Египет“.

По време на форума бяха осъществени срещи и с членове на Ученическия съвет и Обществения съвет на Ямболската гимназията, беше споделен и опита на училището в организирането на ученически омбудсман.

На финала екипите на трите училища бяха категорични, че срещата е изключително полезна за всички и затова ще продължат партньорството си през следващите учебни години, като планират други съвместни дейности и срещи.

По време на престоя си в град Ямбол гостите имаха възможност да посетят знакови исторически обекти и да се потопят в традициите и културата на ямболии.

По информция на: СУ „Николай Катранов“