Катрановци отново се включват в майсторски клас на ЦЕРН

През 2021 г. ученици от СУ “Николай Катранов“ с ръководител г-жа Елена Илиева – старши учител по физика и астрономия, отново участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България.
Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.
Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и партньорството на София Тех Парк.
Участвайки в събитието учениците ще могат активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.
В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева.
Събитията се провеждат в три дни, както следва: 24.02.2021 год., 01.03.2021 год. и 11.03.2021 год. В края на третия ден получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, като в истинско научно взаимодействие и сътрудничество.