ДГ „Калина Малина“
  • ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10,

тел.: 0884303164, 0631/60380, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Българско Сливово, ул.Димитър Борисов № 16А,

тел.: 06323/2607, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Вардим, ул. „Първа“ № 25,

тел.: 06324/2262, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

 

Директор: Виолета Георгиева Ефтимова

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2017-2018

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“