ДГ „Радост“ с. Царевец
  • ДГ „Радост”, с. Царевец, ул. „Четвърта“ №3

тел.: 0884303179, 06329/2253, e-mail: stoanka11@abv.bg

  • ДГ „Радост” – изнесена група, с. Алеково, ул. „Първа“ №39

тел.: 06322/2207

  • ДГ „Радост” – изнесена група, с. Козловец, ул. „Петко Р. Славейков“ № 2

тел.: 06325/2495

  • ДГ „Радост” – изнесена група, с. Хаджидимитрово, ул. „Шестнадесета“ №4

тел.: 06320/3643

Директор: Стоянка Атанасова Тодорова

 

ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2018-2019

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

bdp-2