ДГ „Радост“ с. Царевец
  • ДГ „Радост”, с. Царевец, ул. „Четвърта“ №3

тел.: 0884303179, 06329/2253, e-mail: info-301818@edu.mon.bg

  • ДГ „Радост” – изнесена група, с. Алеково, ул. „Първа“ №39

тел.: 06322/2207

  • ДГ „Радост” – изнесена група, с. Козловец, ул. „Петко Р. Славейков“ № 2

тел.: 06325/2495

  • ДГ „Радост” – изнесена група, с. Хаджидимитрово, ул. „Шестнадесета“ №4

тел.: 06320/3643

Директор: Стоянка Атанасова Тодорова

 

СТРАТЕГИЯ 2020-2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „РАДОСТ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „РАДОСТ“

ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

ПРОГРАМА ЗА РАННО НАПУСКАНЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПЛАН

ПЛАН ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 

 

 

bdp-2