ДГ „Слънчо“

ДГ „Слънчо”, гр. Свищов, ул. ”Черни връх” №68,

тел.: 0884303162, 0631/60944

e-mail.: info-301805@edu.mon.bg

 

Директор: Цветана Димитрова Трифонова

 

Детската градина е открита като целодневна детска градина „ВЕЛА БЛАГОЕВА“, през есента на 1958г. , в района на ВЕЛЕШАНА, в приспособена сграда с една група и директор госпожа Огнянова. Новопостроената сграда на ул. „Хемус“ –  ЦДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ е открита на 05.09.1979г. като четиригрупна детска градина /сегашната сграда на ВиК ЙОВКОВЦИ/. Две допълнителни групи  са разположени в апартаменти на жилищен комплекс „Младост“/общо шест, от които две са нощуващи/  директор  е госпожа  Наталия Пенчева.

На 04.01.1982г. влиза в експлоатация нова шестгрупна сграда/ сегашната сграда на ул. „Черни връх“ №68/. Двете нощуващи групи са закрити, а градината разположена в две сгради, работи с три яслени и седем групи детска градина като обединено детско заведение /ОДЗ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“/ и директор Наталия Пенчева.

На 25.11.1983г. тържествено се отбелязват 25 години от създаването на детската градина и 125 години от рождението на Вела Благоева /сестра на Никола Живков, разкрил първата детска градина в Свищов през 1982г. и една от първите радетелки на предучилищното възпитание в България/. Екипът на детското заведение е удостоен с орден „Кирил и Методий“ – трета степен.

През 1984г. г. детското заведение става член на ЦЕНТЪР ЗА ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ,  с научен ръководител госпожа Якова. Провеждат се открити методични обединения. Откритите практики са наблюдавани от много  гости /педагози и инспектори – над 50 човека/ от област  В.Търново.

На 13.01.1986г. поради промяна на местожителството, госпожа Наталия Пенчева напуска и на нейно място, след конкурс, е назначена  госпожа Таня Кузнецова.

През 1992г., след провеждане на конкурс, директор на детското заведение  става госпожа Мариянка Павлова.

През ноември 1992г. ОДЗ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ е преименувано на ОДЗ „СЛЪНЧО“.

През 1997г., поради намаляване броя на децата, четири групи детска градина са закрити и е освободена сградата на ул. „ХЕМУС“/сегашна собственост на ВиК/. През 1998г. е съкратена още една група детска градина от сградата на ул. „Черни връх“ №68. Детското заведение остава с четири групи детска градина и една яслена група.

От 01.09.1998г., след провеждане на конкурс, директор на ОДЗ „СЛЪНЧО“ гр.Свищов става госпожа Цветана Димитрова Трифонова.

През 1999г. децата от ателието по изобразително изкуство участват в ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА – СВИЩОВ 99/сегашното международно биенале/.

На 27.06.1999г., в художествената галерия „ Н. Павлович“ гр. Свищов е уредена изложба с най-добрите рисунки, участвали в престижното международно състезание, между които са и произведенията на децата от ОДЗ „СЛЪНЧО“. Децата и детското заведение получават благодарствени грамоти за активно участие и предметни награди.

През 2000г. на същият конкурс, журито присъжда втора награда на Радослава Илиева, възпитаничка на госпожа Анка Конова от нашата детска градина.

Екипът на детското заведение активно участва в подготовката, организацията и провеждането на националното честване „120 години предучилищно възпитание в България“. Учители от ОДЗ „СЛЪНЧО“ подреждат изложба с наградените рисунки от националния конкурс „ДЕТСТВО МОЕ, МОЙ ВЪЛШЕБЕН СВЯТ“. Най-високото отличие за Свищовска община, втора награда, получава Василена Боянова от ОДЗ „СЛЪНЧО“,  с учители Стефка Великова и Ваня Ванкова. Получаваме и две трети и една поощрителна

награда.

Следват години с  много концерти дарителски и юбилейни за ДГ„СЛЪНЧО“ /подготвени и реализирани с много старание, ентусиазъм и усърдие/, активно участие във всички големи чествания по повод откриване  на първата детска градина  в България, в град Свищов. Участия в общински тържества по повод празниците на града, 24 май, първи юни и много други инициативи /изложби и конкурси/. Участие и реализиране /съвместно с родителите/ на няколко проекта по  програма – МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ за облагородяване на дворното пространство.

Децата от  ДГ „СЛЪНЧО“ участват в откриването на  първи ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР –  с.ЦАРЕВЕЦ. За своите изпълнения са удостоени със златна значка, златен медал и  други награди.

       През  учебна 2017/2018г. детската градина получава ваучер и грамота за най-красива коледна украса .

В национален конкурс БАБА МАРТА – 2018 :

 1. Първо място за пано изработено от четвърта възрастова група, с учители Цветелина Дончева и Маргарита Димитрова.
 2. Второ място за пано на Петя Стефанова от четвърта група.
 3. Второ място за мартеница на Александър Николов от първа група, с учители Иваничка Николова и Тодорка Плачкова.
 4. Трето място за рисунка на Никол Цветанова от втора група, с учител Маргарита Любенова.

През учебната 2018/ 2019г. , по повод честване 60 години от създаването на детското заведение се проведе забавно рисуване, заедно с родители, на улицата пред детската градина и празничен концерт в залата на ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ.

Номинация от екипа на ДГ „СЛЪНЧО“  и грамота връчена от Община Свищов  за учител на годината получи госпожа Цветелина Дончева.

В национален конкурс БАБА МАРТА – 2019:

 1. Второ място за декоративно пано, за децата от четвърта група, с учител Анелия Данаилова.

През учебната 2019/2020г.госпожа Цветелина Дончева  участва с доклад и презентация в областен кръг на конференцията „Водим бъдещето за ръка“. Класирана  е на трето място и придобива правото да участва в следващото – национално ниво в гр.Монтана.

Втора награда за най-красива коледна картичка получиха  децата от четвърта група , с учители Маргарита Любенова и Сюлбие Нуриева.

В национален конкурс БАБА МАРТА – 2020:

 1. Първа награда за изработване на декоративно пано, за Виктория Илиева от трета група.

През учебната 2020/2021г. Успешно приключиха и са отчетени дейностите по НП „Успяваме заедно“ и Модул 2 от НП „Заедно за всяко дете“. Изработени бяха и презентации за изпълнението на  проектите. Добра работа с родители и институции, въпреки пандемията. Използвана беше всяка възможност за работа и срещи на открито, като също така успешно се възползвахме от възможностите за контакти от разстояние.

Госпожа Цветелина Дончева беше номинирана и получи грамота –  МЛАД УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА.

Второ място за най-добра инициатива за 2020г./ изработване на картички с послания за болните, персонала и доброволците от КОВИД отделението в града./, грамота и ваучер получи трета група на детската градина /учители – Цветелина Дончева и Гергана Червенкова/.

В национален конкурс БАБА МАРТА – 2021:

 1. ДГ „СЛЪНЧО“ получи специалната награда на кмета на община Свищов и ваучер.
 2. Първа награда в категория пано, за Виктория Илиева от четвърта група, с учители Иваничка Николова и Тодорка Плачкова.
 3. Втора награда в категория рисунка, за Анита Марчева от четвърта група.
 4. Втора награда в категория мартеница, за Никол-Катрин Каравелова от втора група, с учители Анелия Данаилова и Мариянка Павлова.
 5. Трета награда за колективно пано на трета група, с учители Цветелина Дончева и Гергана Червенкова.

Поощрителна награда  получи Валентин Валентинов Милинов, от втора група, за участие в МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СВИЩОВ 2021“ .

 

През учебната 2021/2022г.

 

Госпожа Цветелина Дончева участва с доклад и презентация в  националния кръг на конференцията „ Водим бъдещето за ръка“ , която се проведе дистанционно, заради пандемията.

 

Отбелязахме международния ден на доброто.

 

 

Включихме се активно в кампанията за разделно събиране на отпадъци на

Община Свищов.

 

Работим по НП „Успяваме заедно“  и по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, по който назначихме психолог в детската градина и предстои да закупим оборудване и дидактични материали за работа със специални деца.

 

Предстои през месец юни, национално честване на годишнина от създаването на първата детска градина в България, в град Свищов.

 

В детската градина работят млади, инициативни и амбициозни колеги, които се

интересуват от новите практики и търсят всяка възможност за иновация, но не отричат и традицията в методите и похватите за работа с децата. Успехът е там, където  хората  гледат заедно в една посока и успяват да вървят заедно в своята работа, въпреки различията и споровете.

Ние, децата, родителите и институциите трябва да сме  заедно, за да постигнем успешна социализация и непрекъснато повишаване на качеството на предучилищното възпитание. Във време на пандемия това придобива все по-голямо значение. Децата са нашето бъдеще и трябва да направим всичко, за да ги запазим и възпитаме по най-добрия начин.

 


През учебната 2023/2024 г. ДГ „СЛЪНЧО“ – Свищов се включи в Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран с помощта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се осигурят условия за ефективност на образованието. В рамките на проекта детската градина участва в  Дейност 2 – Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, като беше назначен 1 психолог за подпомагане процеса по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

 


 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „СЛЪНЧО“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „СЛЪНЧО“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

План- програма по БДП

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗПИТАНИЕ